Styrelse

Styrelse VHAF 2022


Ordförande
Carina Fredriksson


Vice ordförande
Ida Hellström 


Kassör

Helene Granström


Sekreterare

Frida Johansson 


Ledamot

Sanna Åström

Yvonne Määttä  


Suppleant

Nina Holm

Amanda Forsell