VHAF

Copyright @ All Rights Reserved

Vi är en ideell förening som är till för att främja aveln i Västerbotten. Det gäller alla hästraser.

VHAF anordnar 3-årstester,kvalitetstävlan, fölvisning mm.

Proposition 2017

Unghästtest för 3 och 4-åringar samt 5-åriga fölston

VÄSTERBOTTENS HÄSTAVELSFÖRENING

Allmänna bestämmelser

För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på www.swb.org.

 

Särskilda bestämmelser

1.Bedömningen äger rum PÅ Norrmalm Vännäs Ryttarförening den 11 juni och är även öppen för ASRP

Bedömningsledare: Namn Helene Granström, tel 070-3442253, mail helene.granstrom@telia.com

Kontaktperson: Namn Helene Granström, tel 070-3442253, mail helene.granstrom@telia.com .

2.Domare: Överdomare: Ingela Borgström, Exteriör: Bo Holmlund ,Gångarter/ridprov: Bo Holmlund, Hoppning: Marianne Leffler

3.För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB, inkl regional avelsförening. Medlemsnummer SKALL anges vid anmälan Medlemskap löses på SWBs hemsida www.swb.org

4.Anmälningsavgiften är 1200 kr. Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 300 kr.

5.Anmälan och betalning skall göras senast den 1/6 på Tdb https://tdb.ridsport.se.

Första anmälningsdag är 2017-05-05

•Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång.

•4-åringar och äldre hästar ska anmälas till antingen löshoppning eller uppsutten hoppning.

•Hästar som anmäls i Öppen klass och inte ska hoppa ska ange detta i anmälan.

•Ryttare/visare anges i anmälan.

•Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt proposition.

6.Vaccinationsintyg skall visas upp vid bifogas anmälan.

7.Uppstallning finns och bokas i samband med anmälan.

8.Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.

9.Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften, om återbud anmäls senast 7 dagar före bedömning.

10.Avanmälan/startanmälan skall göras per telefon 070-3442253 senast den 10/6 mellan kl 18-20.

11.Banor: Exteriör inomhus, gångarter/ridprov utomhus, hoppning/löshoppning inomhus.

12.Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls inte av arrangören).

13.Information och resultat kommer att läggas ut på föreningens hemsida, www.vhaf.net

Ägare till respektive häst skall se till att ryttare/visare får erforderlig information inför bedömningen.

14.Rätt till ändringar förbehålls.

15.För att kval ska gälla till Breeders Trophy för 4-åringar skall deltagarbevis vara löst före start, se www.swedehorse.se

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWBs bedömningsreglemente

 

Resultat 3 års test

 

 

Dressyr:

 

LIA CML sto 164 cm e Luxus CML u Miramis e Master uppf Charlotte & Magnus Liliemark, Fårbo, äg Hanna Zingmark Kusmark 8 8 8 7,5 8 7= 77,5%

 

LEXUS CS val 171cm e Tailform Temtaion u Corvette e His Highness, uppf Charlotte Sundell, Hammaröäg Marlene Ågran, Bjurholm. 7 8 8 8 7 7 =75,0%

 

Hoppning:

 

Artic M hingst 168cm e Camaro M u Aphrodite e Feinbrand, äg/uppf Ann-charlotte Gustavsson Torsås. 7,5 ,.5 8 7,5 8,5 8 = 78,3% Diplom

 

NEW MORNING hingst 173cm e Boss u Ocorsinaa e Accord II, äg/uppf Emma Lyxze`n, Gräsmyr 8 8 8 7 7,5 7,5= 76,7%